ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารหอม 2AP และทำความสะอาดอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม