ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคัดทำความสะอาดและบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลัก พันธุ์ กข 25 และพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม