ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บเกี่ยวข้าว นวด ทาความสะอาด และบันทึกข้อมูล จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม