ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว และเก็บตัวอย่างรวงข้าวฤดูนาปี 2561 จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม