ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม