ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลองและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลองและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2559 <<อ่านเพิ่มเติม>>