ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลรชธานี กรมการข้าว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลรชธานี กรมการข้าว เอกสารแนบ