ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี สารคลุกป้องกันเชื้อรา(Mancozeb) จำนวน ๑ รายการ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กรมการข้าว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสารเคมี สารคลุกป้องกันเชื้อรา(Mancozeb) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียด)