ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อแคร่เหล็กรองเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ รายการ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อแคร่เหล็กรองเมล็ดพันธุ์ จำนวน 138 ตัว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียด)