ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี (สารคลุกป้องกันเชื้อรา Mancozeb) ปี 2562

รายละเอียด