ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศปรดวกราคาจ้างเหมาติดตั้งลวดตาข่ายกันนกใต้ชายคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ จำนวน 8 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศปรดวกราคาจ้างเหมาติดตั้งลวดตาข่ายกันนกใต้ชายคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ จำนวน 8 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)