วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และจ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 รายการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และจ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 รายการ