วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจะจง จำนวน 10 รายการ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจะจง จำนวน 10 รายการ