ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง จ้างซ่อมคุรุภัณฑ์การเกษตร

         ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง จ้างซ่อมคุรุภัณฑ์การเกษตร รายละเอียดเพิ่มเติม