ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาเรื่องแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถเกี่ยวนวด ขนาด 170 แรงม้า

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง แจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อรถเกี่ยวนวด ขนาด 170 แรงม้า