ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดูรายละเอียด