ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อรถดำนานั่งขับ 6 แถว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 แรงม้า พร้อมชุดคลัชหัวปักดำ จำนวน 1 คัน

 

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี กรมการข้าว

เรื่อง สอบราคาซื้อรถดำนานั่งขับ 6 แถว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 แรงม้า

พร้อมชุดครัชหัวปักดำ จำนวน 1 คัน