ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและข้าวเสื่อมสภาพฯ ปีงบประมาณ 2559

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและข้าวเสื่อมสภาพจากกลุ่มวิชาการและกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2559