ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง เลื่อนกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐