ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงแมลง และปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอารักขาข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงแมลง และปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอารักขาข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)