ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานตากเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานตากเมล็ดพันธุ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bdding)