ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในศูนย์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในศูนย์ฯ