ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรั้วหน้าศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรั้วหน้าศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี จำนวน 1 รายการ