สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย 60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

รายละเอียด