ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 50 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์