ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ