ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

เรื่อง ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์