ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ประกาศ!!! เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป และจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใสขนาดบรรจุ 100 ลบ.ม.

- ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ประกาศ!!! เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป และจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใสขนาดบรรจุ 100 ลบ.ม.