ประกาศกรมการข้าว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน

กรมการข้าวมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ตามรายการดังนี้

 

1.กระพ้อลำเลียง (24.10.17.13) จำนวน 2 ชุด

2.สายพานลำเลียง (24.10.17.12) จำนวน 2 ชุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก