ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรถทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ

เอกสารประกวดราคซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)