ศวข.แพร่ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลบ.ม. และระบบกรองน้ำบาดาล จำนวน 1 แห่ง

-ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลบ.ม.จำนวน 1 แห่ง และระบบกรองน้ำบาดาล จำนวน 1 แห่ง