ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ๑ หลัง ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ๑ หลัง ด้วยวิธี e-bidding