ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์ ๑ แห่ง ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์ ๑ แห่ง ด้วยวิธี e-bidding