ศวข.แพร่ ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป

ศวข.แพร่ ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป จำนวน 1 หลัง