ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องประกวดราคซื้อรถบรรถทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์