ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา