ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา  คลิกรายละเอียด
เอกสารประกวดราคา   คลิกรายละเอียด
ราคากลาง  คลิกรายละเอียด
รายละเอียดครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ