ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาคุณลักษณะเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประกาศคุณลักษณะเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

ayy3