รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน่วยงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี  รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800011

ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด