ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 21 เมษายน 2561 1
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ 09 มีนาคม 2561 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 05 มีนาคม 2561 15
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 02 มีนาคม 2561 25
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการผลิตด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ปี2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 28
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีสำหรับคลุกและรมเมล็ดพันธุ์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2561 22
ประกาศประกศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องจำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกจากการทดลองและเมล็ดข้าวพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูนาปี 2558/2559 22 กุมภาพันธ์ 2561 33
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดจ้างซ่อมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงแมลงทดสอบโรคใบหงิกและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ๒๘๕ ตร.ม. 16 กุมภาพันธ์ 2561 26
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2561 20
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อ วัสดุการเกษคร 3 รายการ 14 กุมภาพันธ์ 2561 30