ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย (พ) ฤดูแล้ง ปี 2561 18 ตุลาคม 2561 1
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 18 ตุลาคม 2561 1
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2560 18 ตุลาคม 2561 1
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 18 ตุลาคม 2561 1
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 18 ตุลาคม 2561 1
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 12 ตุลาคม 2561 4
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 12 ตุลาคม 2561 10
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ตุลาคม 2561 7
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จำหน่ายออกจากบัญชี 11 ตุลาคม 2561 14
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ 09 ตุลาคม 2561 22