ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มกราคม 2561 6
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องเฮดสเปซ 19 มกราคม 2561 7
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ ลว.18 ม.ค. 2561 18 มกราคม 2561 16
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 16 มกราคม 2561 19
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกงานทดลองและข้าวเปลือกงานผลิตเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ 16 มกราคม 2561 30
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 15 มกราคม 2561 10
วันที่ 11 มกราคม 2561 สัญญาซื้อขายทั่วไป สัญญาเลขที่ 1/2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 11 มกราคม 2561 15
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฮดสเปซ 03 มกราคม 2561 17
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่อเฮดสเปซ 03 มกราคม 2561 14
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ 28 ธันวาคม 2560 23