ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2561 23 กรกฎาคม 2561 1
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 20 กรกฎาคม 2561 7
(ศมข.ขอนแก่น)ร่างประกาศจัดจ้างหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) 18 กรกฎาคม 2561 17
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 18 กรกฎาคม 2561 6
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กรกฎาคม 2561 18
ประกาศร่าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17 กรกฎาคม 2561 12
(แก้ไข) ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง จำหน่ายบัญชีเมล็ดพันธุ์ออกจากบัญชี(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ) 16 กรกฎาคม 2561 14
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างตรวจประเมินและรับรองข้าวตามมาตรฐาน GAP โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561 11
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างจ้างเหมาบริการเพื่อการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น 11 กรกฎาคม 2561 19
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 10 กรกฎาคม 2561 6