ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศุนย์วิจัยข้าวทุมธานีประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องฉีดสารตัวอย่าง 18 ตุลาคม 2560 6
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ตุลาคม 2560 20
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 13 ตุลาคม 2560 12
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จำหน่ายน้ำหนักออกจากบัญชีการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการขายทอดตลาด 12 ตุลาคม 2560 27
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดออกจากบัญชี (เพิ่มเติม) 09 ตุลาคม 2560 59
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดออกจากบัญชี 05 ตุลาคม 2560 57
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เครื่องฉีดสารตัวอย่าง 05 ตุลาคม 2560 13
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2) 04 ตุลาคม 2560 44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 04 ตุลาคม 2560 15
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ 19 กันยายน 2560 44