ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงส่งรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 06 ธันวาคม 2562 0
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ธันวาคม 2562 3
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : ขอส่งรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562 12
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 21 พฤศจิกายน 2562 8
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 15 พฤศจิกายน 2562 18
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2562 11 พฤศจิกายน 2562 17
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 07 พฤศจิกายน 2562 22
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 07 พฤศจิกายน 2562 16
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 07 พฤศจิกายน 2562 18
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2562 07 พฤศจิกายน 2562 60