ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2561 9
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลรชธานี กรมการข้าว 13 ธันวาคม 2561 5
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์ ปี 2562 13 ธันวาคม 2561 5
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี (สารคลุกป้องกันเชื้อรา Mancozeb) ปี 2562 13 ธันวาคม 2561 2
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 รายการ 11 ธันวาคม 2561 5
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2560 07 ธันวาคม 2561 52
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 07 ธันวาคม 2561 4
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศปรดวกราคาจ้างเหมาติดตั้งลวดตาข่ายกันนกใต้ชายคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ จำนวน 8 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ธันวาคม 2561 13
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2561 06 ธันวาคม 2561 5
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 06 ธันวาคม 2561 6