ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 September 2563 6
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 10 September 2563 7
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 10 September 2563 3
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 10 September 2563 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2563 10 September 2563 6
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2563 10 September 2563 9
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 September 2563 9
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2563 09 September 2563 7
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จำนวน 2 เรื่อง 18 August 2563 27
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 17 August 2563 17