ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2562 17 ตุลาคม 2562 5
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562) 16 ตุลาคม 2562 7
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562 11 ตุลาคม 2562 6
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2562 11 ตุลาคม 2562 6
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 09 ตุลาคม 2562 3
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ 04 ตุลาคม 2562 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงส่งรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 04 ตุลาคม 2562 18
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 03 ตุลาคม 2562 60
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2562 10 กันยายน 2562 19
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 10 กันยายน 2562 16