ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2563 02 July 2563 1
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 02 July 2563 13
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์ชนิดเหล็ก จำนวน 225 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 July 2563 7
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุกระสอบปอ ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 June 2563 8
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องผู้ชนะการขายทอดตลาดจำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2561-2562 26 June 2563 17
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2561-2562 19 June 2563 19
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ 18 June 2563 19
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 เรื่อง 10 June 2563 16
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 June 2563 46
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 June 2563 17