ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ประกาศ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 18 สิงหาคม 2560 8
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 17 สิงหาคม 2560 11
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 17 สิงหาคม 2560 4
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ 17 สิงหาคม 2560 3
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17 สิงหาคม 2560 12
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 17 สิงหาคม 2560 14
ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธ์ุข้าวเสื่อมคุณภาพ 17 สิงหาคม 2560 12
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 16 สิงหาคม 2560 16
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 16 สิงหาคม 2560 6
ผูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถดำนานั่งขับ 8 แถว) 11 สิงหาคม 2560 17