ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตากข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 02 December 2563 1
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,4000 ซีซีชับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bldding) 30 November 2563 18
(ศมข.ขอนแก่น)ประกวดราคาจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)ปี 2564 30 November 2563 5
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 30 November 2563 2
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 27 November 2563 5
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 27 November 2563 5
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปี 2563 27 November 2563 8
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 November 2563 12
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ อาคาร 1 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 November 2563 10
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและคุรุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 November 2563 24