ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องจำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกจากการทดลองและเมล็ดข้าวพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูนาปี 2558/2559 22 กุมภาพันธ์ 2561 6
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดจ้างซ่อมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงแมลงทดสอบโรคใบหงิกและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ๒๘๕ ตร.ม. 16 กุมภาพันธ์ 2561 11
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2561 6
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อ วัสดุการเกษคร 3 รายการ 14 กุมภาพันธ์ 2561 10
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อ สารเคมีทางการเกษตร 11 รายการ 14 กุมภาพันธ์ 2561 9
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อ เครื่องซีลสุญญากาศ 2 เครื่อง 14 กุมภาพันธ์ 2561 9
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อ เครื่องซีลสุญญากาศ 2 เครื่อง 14 กุมภาพันธ์ 2561 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มค 61 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 12 กุมภาพันธ์ 2561 12
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงปฏิบัติการแมลง (ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น) 07 กุมภาพันธ์ 2561 17
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและข้าวเสื่อมสภาพฯ ปีงบประมาณ 2559 05 กุมภาพันธ์ 2561 43