ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO)

chinucha
นายชิษณุชา บุดดาบุญ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมการข้าว
โทร. : 0-2561-2182
โทรสาร : 0-2561-3624
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการข้าว
          -

พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการข้าว
          -