รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน นักเกษตร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 31 พฤษภาคม 2562 269
ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 31 พฤษภาคม 2562 508
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 30 พฤษภาคม 2562 339
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 30 พฤษภาคม 2562 770
ประกาศกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา 28 พฤษภาคม 2562 339
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 27 พฤษภาคม 2562 518
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการต่างประเทศ 27 พฤษภาคม 2562 372
ประกาศกองประสานงานพระราชดำริ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 27 พฤษภาคม 2562 455
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติฯ 27 พฤษภาคม 2562 269
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักเกษตร จำนวน 1 อัตรา 24 พฤษภาคม 2562 200