รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 04 เมษายน 2562 260
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 02 เมษายน 2562 177
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี จำนวน 5 อัตรา 01 เมษายน 2562 1204
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 26 มีนาคม 2562 157
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฎิบัตงาน 19 มีนาคม 2562 107
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาช่วยปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 18 มีนาคม 2562 146
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง ผลการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฎิบัติงาน 01 มีนาคม 2562 107
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง ยกเลิกการประกาศสมัครบุคคลเพือจ้างเหมาช่วยปฎิบัติงาน 20 กุมภาพันธ์ 2562 100
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฎิบัติงาน ตำแหน่ง พนังานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 111
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฎิบัติงาน 11 กุมภาพันธ์ 2562 89