รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านชีววิทยา) 08 สิงหาคม 2560 780
ประกาศ กองตรวจสิบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 27 กรกฎาคม 2560 330
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานของกรมการข้าว 25 กรกฎาคม 2560 333
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจัดจ้างเหมาบริการ 25 กรกฎาคม 2560 225
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 17 กรกฎาคม 2560 311
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 14 กรกฎาคม 2560 964
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) 11 กรกฎาคม 2560 339
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 11 กรกฎาคม 2560 259
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมระบบผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 07 กรกฎาคม 2560 280
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมระบบผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 07 กรกฎาคม 2560 183