รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมการข้าว 01 พฤษภาคม 2562 200
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ) 01 พฤษภาคม 2562 335
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 เมษายน 2562 536
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 29 เมษายน 2562 260
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 29 เมษายน 2562 179
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 29 เมษายน 2562 364
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 29 เมษายน 2562 294
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน 19 เมษายน 2562 1268
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 17 เมษายน 2562 136
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 05 เมษายน 2562 248