รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 23 สิงหาคม 2560 631
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านชีววิทยา) 18 สิงหาคม 2560 596
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องจ้างเหมานักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 08 สิงหาคม 2560 263
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านชีววิทยา) 08 สิงหาคม 2560 750
ประกาศ กองตรวจสิบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 27 กรกฎาคม 2560 311
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานของกรมการข้าว 25 กรกฎาคม 2560 317
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจัดจ้างเหมาบริการ 25 กรกฎาคม 2560 212
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 17 กรกฎาคม 2560 297
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 14 กรกฎาคม 2560 924
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) 11 กรกฎาคม 2560 307