รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 12 กันยายน 2560 268
ประกาศกรมการข้าวเรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านชีววิทยา) 28 สิงหาคม 2560 531
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ เอกสารแนบ 1 23 สิงหาคม 2560 347
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 23 สิงหาคม 2560 581
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านชีววิทยา) 18 สิงหาคม 2560 563
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องจ้างเหมานักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 08 สิงหาคม 2560 238
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านชีววิทยา) 08 สิงหาคม 2560 713
ประกาศ กองตรวจสิบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 27 กรกฎาคม 2560 281
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานของกรมการข้าว 25 กรกฎาคม 2560 288
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจัดจ้างเหมาบริการ 25 กรกฎาคม 2560 187