รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 23 พฤษภาคม 2562 199
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเกษตร จำนวน 1 อัตรา 22 พฤษภาคม 2562 173
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 22 พฤษภาคม 2562 110
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 พฤษภาคม 2562 526
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17 พฤษภาคม 2562 581
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 16 พฤษภาคม 2562 195
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 พฤษภาคม 2562 707
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 16 พฤษภาคม 2562 165
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่่ิอผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักเกษตร 16 พฤษภาคม 2562 180
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 พฤษภาคม 2562 991