รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา 13 สิงหาคม 2562 265
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการของกรมการข้าว 25 กรกฎาคม 2562 450
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมการข้าวตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ 24 กรกฎาคม 2562 358
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 19 กรกฎาคม 2562 356
สำนักบริหารกลาง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 09 กรกฎาคม 2562 265
ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 09 กรกฎาคม 2562 586
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 08 กรกฎาคม 2562 357
ประกาศพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 05 กรกฎาคม 2562 9
ประกาศพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 05 กรกฎาคม 2562 342
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 03 กรกฎาคม 2562 272