รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเสริมการปฎิบัติงานด้านพัสดุ 01 November 2562 156
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 01 November 2562 406
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 01 November 2562 863
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 29 October 2562 512
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 28 October 2562 588
ประกาศสำนักโนบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 25 October 2562 259
ประกาศกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 22 October 2562 640
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 22 October 2562 383
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 18 October 2562 775
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช 12 October 2562 778