รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติฯ 27 พฤษภาคม 2562 232
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักเกษตร จำนวน 1 อัตรา 24 พฤษภาคม 2562 168
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 24 พฤษภาคม 2562 175
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 24 พฤษภาคม 2562 118
ประกาศกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ของพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 23 พฤษภาคม 2562 169
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 23 พฤษภาคม 2562 191
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเกษตร จำนวน 1 อัตรา 22 พฤษภาคม 2562 162
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 22 พฤษภาคม 2562 101
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 พฤษภาคม 2562 496
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17 พฤษภาคม 2562 564