รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน 02 ตุลาคม 2561 376
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 02 ตุลาคม 2561 565
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 กันยายน 2561 195
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ปี 2562 27 กันยายน 2561 123
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนในตำแหน่ง นักเกษตร ปี 2562 26 กันยายน 2561 98
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 26 กันยายน 2561 341
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 กันยายน 2561 184
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศรายชื่ออผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเลิอกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักเกษตร ปี 2562 20 กันยายน 2561 160
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมิน ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ปี 2562 20 กันยายน 2561 120
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รับสมัครงาน เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านงานการต่างประเทศ 19 กันยายน 2561 344