รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ 25 มิถุนายน 2562 125
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินครั้งที่ 2 (ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) 25 มิถุนายน 2562 359
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 25 มิถุนายน 2562 228
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 24 มิถุนายน 2562 141
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 18 มิถุนายน 2562 565
สำนักบริหารกลาง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 17 มิถุนายน 2562 209
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ 17 มิถุนายน 2562 215
ประกาศกองประสานงานพระราชดำริ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 17 มิถุนายน 2562 379
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ 14 มิถุนายน 2562 259
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 11 มิถุนายน 2562 375