รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 30 พฤศจิกายน 2559 620
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 29 พฤศจิกายน 2559 681
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำปหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28 พฤศจิกายน 2559 569
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา 25 พฤศจิกายน 2559 783
ประกาศ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 21 พฤศจิกายน 2559 722
ประกาส เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา 02 พฤศจิกายน 2559 1115
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่ายการคัดเลือกจ้างเหมาบริการชุวยปฏิบัติราชการ 31 ตุลาคม 2559 554
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 26 ตุลาคม 2559 658
ประกาศ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 18 ตุลาคม 2559 767
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 03 ตุลาคม 2559 775