รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักบริหารกลาง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 09 กรกฎาคม 2562 246
ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 09 กรกฎาคม 2562 371
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 08 กรกฎาคม 2562 330
ประกาศพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 05 กรกฎาคม 2562 292
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 03 กรกฎาคม 2562 247
ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ของตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 01 กรกฎาคม 2562 301
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 มิถุนายน 2562 376
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ 27 มิถุนายน 2562 116
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 27 มิถุนายน 2562 238
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 มิถุนายน 2562 572