รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 20 November 2562 708
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 19 November 2562 380
ประกาศกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺสัมภาษในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (แก้ไขแล้ว) 18 November 2562 630
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 15 November 2562 237
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา 15 November 2562 102
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 11 November 2562 231
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน (นักวิชาการเกษตร) 08 November 2562 378
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 08 November 2562 106
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 06 November 2562 432
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 05 November 2562 137