รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเผยแพร่ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยาก 04 มิถุนายน 2562 1210
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 31 พฤษภาคม 2562 444
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน นักเกษตร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 31 พฤษภาคม 2562 233
ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 31 พฤษภาคม 2562 333
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 30 พฤษภาคม 2562 249
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 30 พฤษภาคม 2562 510
ประกาศกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา 28 พฤษภาคม 2562 239
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 27 พฤษภาคม 2562 447
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการต่างประเทศ 27 พฤษภาคม 2562 285
ประกาศกองประสานงานพระราชดำริ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 27 พฤษภาคม 2562 395