รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 02 เมษายน 2562 126
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี จำนวน 5 อัตรา 01 เมษายน 2562 1120
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 26 มีนาคม 2562 97
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฎิบัตงาน 19 มีนาคม 2562 66
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาช่วยปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 18 มีนาคม 2562 91
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง ผลการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฎิบัติงาน 01 มีนาคม 2562 57
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง ยกเลิกการประกาศสมัครบุคคลเพือจ้างเหมาช่วยปฎิบัติงาน 20 กุมภาพันธ์ 2562 44
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฎิบัติงาน ตำแหน่ง พนังานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 50
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฎิบัติงาน 11 กุมภาพันธ์ 2562 44
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฎิบัติงาน 30 มกราคม 2562 38