รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาโครงการ 27 พฤศจิกายน 2560 199
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 27 พฤศจิกายน 2560 117
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 22 พฤศจิกายน 2560 306
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 อัตรา 22 พฤศจิกายน 2560 614
ประกาศ สำนักบริหารกลาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 21 พฤศจิกายน 2560 272
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 21 พฤศจิกายน 2560 205
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 1 อัตรา 21 พฤศจิกายน 2560 140
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน 20 พฤศจิกายน 2560 189
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน 20 พฤศจิกายน 2560 124
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 พฤศจิกายน 2560 139