รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 11 มิถุนายน 2562 327
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 10 มิถุนายน 2562 355
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินครั้งที่ 1 (ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) 10 มิถุนายน 2562 447
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 06 มิถุนายน 2562 492
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเผยแพร่ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยาก 04 มิถุนายน 2562 1146
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 31 พฤษภาคม 2562 404
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน นักเกษตร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 31 พฤษภาคม 2562 219
ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 31 พฤษภาคม 2562 276
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 30 พฤษภาคม 2562 236
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 30 พฤษภาคม 2562 470