รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 เมษายน 2562 395
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 29 เมษายน 2562 207
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 29 เมษายน 2562 125
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 29 เมษายน 2562 257
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 29 เมษายน 2562 172
ประรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเสริมปฏิบัติงานด้านผลิตเมล็ดพันธุ์คัด-พันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 26 เมษายน 2562 122
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน 19 เมษายน 2562 1162
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 17 เมษายน 2562 100
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 05 เมษายน 2562 201
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 04 เมษายน 2562 134