รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนในตำแหน่ง นักเกษตร ปี 2562 26 กันยายน 2561 52
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 26 กันยายน 2561 271
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 กันยายน 2561 120
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศรายชื่ออผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเลิอกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักเกษตร ปี 2562 20 กันยายน 2561 114
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมิน ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ปี 2562 20 กันยายน 2561 68
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รับสมัครงาน เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านงานการต่างประเทศ 19 กันยายน 2561 297
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 กันยายน 2561 173
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ปี 2562 03 กันยายน 2561 537
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ปี 2562 03 กันยายน 2561 283
สำนักบริหารกลางรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2562 03 กันยายน 2561 399